Project Manager – Bouw

Project Manager – Bouw

Wie zijn wij?

Windward Roads B.V. is een allround aannemer in infrastructurele, civiele, constructie en waterbouwkundige werken. Wij maken deel uit van de Janssen de Jong Caribbean bedrijven op het bovenwinds eiland St. Maarten. Wij zijn al jarenlang actief in de markt en hebben hierdoor een stabiele reputatie kunnen opbouwen.

Het bedrijf biedt een uitgebreid machinepark aan om elk soort project aan te kunnen. Het bedrijf is sinds 1986 uitgegroeid tot ruim 130 medewekers en is actief op de eilanden: Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Anguilla.

Wij zoeken iemand die ons team komt versterken en zich voor een langere tijd op Sint Maarten wil vestigen. Het betreft een fucntie die niet voor een ieder is weggelegd. In het bijzonder het voorbereiden van projecten met de focus op tijd, kwaliteit en teamwork, in combinatie met de omstandigheden en omgangsvormen op het eiland zijn dan ook niet vergelijkbaar met Nederland.

Als Project Manager Bouw ben je verantwoordelijk voor het beheren, coördineren en uitvoeren van projecten/werken binnen bestek vastgestelde tijdsplanning en budget.

Plaats in de organisatie

 • Legt verantwoording af aan de Bedrijfsleider/Directeur
 • Geeft leiding aan de Uitvoerders, Assistent Uitvoerders en Junior Projectmanagers

Verantwoordelijkheden/ taken 

 • Inplannen, begeleiden, instrueren, motiveren en controleren v. meerdere uitvoerders en de werkvoorbereiders/inkopers
 • Maatregelen nemen die voor de veiligheid op de werken vereist zijn
 • Begeleiden van werken in de calculatiefase en in overleg met de Tendermanager
 • Begeleiden en opstellen gehele actieplan/werkplanning/werkbegroting/HSE-plan/procurement plan
 • Aansturen uitvoerders én coördinatie tussen uitvoerders en werkplaats/materieel
 • Tijdig en nauwkeurig factureren inclusief meer- en minderwerken
 • Contactpersoon voor opdrachtgevers, vóór, tijdens en na het project
 • Tijdig beoordelen en (laten) uitvoeren van projectevaluaties en klanttevredenheidsonderzoeken en indienen bij HSE
 • Onderkennen en beheersen van risico’s en (externe) invloeden die invloed gelden voor de projecten
 • Organisatie vertegenwoordigen
 • Beheersen van kostenbewaking en zonodig bijsturen en corrigerende maatregelen nemen en rapporteren aan management.
 • Zorgdragen voor financiële afwikkeling werken waar onder ook meer-/minderwerk i.o.m. administratie en gereed melden van werken aan de financieel manager
 • Leiden van uitvoerdersvergadering en of ander overleg
 • Werkresultaten analyseren, interpreteren, actie op ondernemen ter verbetering van de voortgang van het project
 • Financiële realisatie van het werk volgens werkbegroting
 • Zorgen voor goede en zakelijke relatie met opdrachtgevers en relaties
 • Optimale inzet van personeel en materieel
 • Bevorderen van goede communicatie tussen werkvoorbereiding/inkoop, Uitvoering, uitvoerders onderling, de werkplaats en overige afdelingen
 • Met werkvoorbereiding/inkoop zorgen voor tijdige en juiste inkoop van materialen

 Bevoegdheden

 • Binnen geldende richtlijnen onderhandelen en aangaan van contracten met onderaannemers en leveranciers
 • Definitieve werkbegroting en planning vaststellen
 • Signaleren en beheren van meer-/minderwerk procedures in afstemming met opdrachtgever
 • Bij gevaarlijke situaties direct stop (laten) zetten van de werkzaamheden, melden en corrigerende maatregelen nemen

 Kerncompetenties: 

 • Professionele Integriteit
 • Deskundigheid
 • Resultaatgericht
 • Betrokkenheid
 • Lef / Omgevingsbewust
 • Integer en loyaal
 • Leergierig en oplossingsgericht

 Competenties:

 • Klantgerichtheid
 • Discipline
 • Accuratesse
 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Analyseren
 • Stressbestendig
 • Plannen en organiseren
 • Initiatief
 • Coachen
 • Onderhandelen
 • Helikopterview
 • Anticiperen/ Risicobewust
 • Netwerken
 • Besluitvaardigheid
 • Schriftelijke Uitdrukkingsvaardigheden
 • Individugerichts leidinggeven
 • Groepsgerichts leidinggeven
 • Delegeren

 Opleidingseisen en ervaring:

 • Relevante opleiding op HBO niveau (HTS) danwel gelijkwaardig werk- en denkniveau
 • Kennis van technische adm voorschriften mn S.A.A.B., FIDIC, RAW, UAV en UAR
 • Minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke functie
 • Beheersing van het Engels en Nederlands. Spaans is een pré.
 • Kennis van diverse softwarepakketten o.a. MS WORD en MS EXCEL en bij voorkeur MS Project.
 • Kennis van Metacom is een pré.

Bijzonderheden 

 • Het bekend zijn met de binnen de organisatie relevante geldende en van toepassing zijnde procedures en werkinstructies;
 • Buiten alle eerder genoemde taken/activiteiten behoort de werknemer alle naar redelijkheid aan hem/haar opgedragen taken uit te voeren;
 • De werknemer werkt en gedraagt zich conform het integriteitbeleid en gedragscode van de JAJO Groep

 

Geïnteresseerd?

Stuur uw curriculum vitae en motivatie brief naar hrm@wwr.jajo.com. Wij ontvangen graag je sollicitatie met een uitgebreid CV.