Kwaliteit-/ Veiligheidsfunctionaris

Kwaliteit- / Veiligheidsfunctionaris

Wie zijn wij?

Windward Roads B.V. is een allround aannemer in infrastructurele, civiele, constructie en waterbouwkundige werken. Wij maken deel uit van de Janssen de Jong Caribbean bedrijven op het bovenwinds eiland St. Maarten. Wij zijn al jarenlang actief in de markt en hebben hierdoor een stabiele reputatie kunnen opbouwen.

Het bedrijf biedt een uitgebreid machinepark aan om elk soort project aan te kunnen. Het bedrijf is sinds 1986 uitgegroeid tot ruim 130 medewekers en is actief op de eilanden: Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Anguilla.

Wij zoeken iemand die ons team komt versterken en zich voor een langere tijd op Sint Maarten wil vestigen. Het betreft een fucntie die niet voor een ieder is weggelegd. In het bijzonder het voorbereiden van projecten met de focus op tijd, kwaliteit en teamwork, in combinatie met de omstandigheden en omgangsvormen op het eiland zijn dan ook niet vergelijkbaar met Nederland.

Als Kwaliteit-/ Veiligheidsfunctionaris ben je verantwoordelijk voor het zorgdragen voor het implementeren en beheersen van het kwaliteitssysteem en veiligheidssysteem in de organisatie. Bewaken en beheersen van procesveiligheid en veiligheid van de werknemeners in ons bedrijf.

Plaats in de organisatie

 • Legt verantwoording af aan de Bedrijfsdirecteur
 • Is directievertegenwoordiger in Kwaliteit- en veiligheidaangelegenheden

Doel van de functie

De implementatie en beheersing van het kwaliteitssysteem in de organisatie en het bewaken van de procesveiligheid en veiligheid van de werknemers in de organisatie.

Bevoegdheden:

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie inzake kwaliteits- en veiligheidsaangelegenheden
 • Kan werkplekken bezoeken en op de werkplek aanwezige informatie inzien
 • Spreken met medewerkers en inwinnen van externe informatie m.b.t. kwaliteit- en veiligheidsaangelegenheden
 • Functioneert als intermediair tussen de organisatie en externe auditor
 • Mede bewaken van de uitvoering van het vastgestelde beleid
 • Up-to-date houden van het managementsysteem handboeken

Taken:

 Kwaliteit

 • Fungeren als vraagbaak op het gebied van kwaliteit binnen de organisatie
 • Analyseren en in kaart brengen van bedrijfsprocessen
 • Verwerken van leveranciers- en onderaannemersbeoordelingen.
 • Uitvoering geven aan en voortgangsbewaking van de (kwaliteits)doelstellingen in het ondernemingsplan
 • Maken van het management review (MR) alsmede uitvoering (laten) geven aan door MT vastgestelde acties volgend uit MR
 • Signaleren van knelpunten plus het voorstellen en initiëren van corrigerende en preventieve maatregelen
 • o.m. verantwoordelijke(n) bewaken van naleving van procedures, corrigerende/preventieve maatregelen en verbetertrajecten

Veiligheid

 • Het inventariseren van risico’s.
 • Het beoordelen van werksituaties.
 • Instrueren van medewerkers.
 • Inspecties en controles binnen het bedrijfsproces op naleving van de procesveiligheid en het veiligheidsbeleid
 • Fungeren als vraagbaak op het gebied van veiligheid binnen de organisatie
 • Uitvoering geven aan en voortgangsbewaking van de (veiligheid)doelstellingen in het ondernemingsplan
 • Uitvoeren van hulp en bijstand verlenen aan de organisatie m.b.t. onderstaande items.
 • Organiseren van, en (deskundige)ondersteuning verlenen bij Risico Inventarisaties &Evaluaties’ (RI&E’s) en audits;
 • Beleid opstellen en implementeren, bijvoorbeeld ten aanzien van agressie en geweld, werk door derden en calamiteiten;
 • Adviseren en inlichtingen verstrekken;
 • Organiseren en / of uitvoeren van werkplekonderzoeken
 • Uitvoeren van ongevallenonderzoek en advisering in deze;
 • Opzetten BHV-beleid en –organisatie;
 • Uitvoeren van RI&E’s aangaande brandveiligheid, elektrische veiligheid, mechanische veiligheid, machineveiligheid en arbeidsmiddelen;
 • Het doen van aanbevelingen aan management, leidinggevenden betreffende de opzet, update en / of implementatie van een beleid (intentie verklaring) voor de arbeidsomstandigheden (en het ziekteverzuim);
 • Het geven en / of meewerken aan het uitwerken van het ‘Plan van Aanpak’ zoals dat in de RI&E is opgenomen;
 • Het adviseren over te nemen arbeidsbeschermende maatregelen en het geven van ondersteuning bij de implementatie daarvan;
 • Het geven van ondersteuning bij ongevalsonderzoek, -analyse, -meldingen, -registratie, rapportage en de coördinatie hiervan;
 • Het adviseren m.b.t. aan te houden wet en / of regelgeving bij ontwerp en aankoop van productieprocessen -middelen, grondstoffen en hulpstoffen. Het geven van adviezen bij de inrichting van productieruimte en de lay-out van werkplekken;
 • Het signaleren van en informeren over veranderingen in wet, regelgeving en normen;
 • Opstellen van arbeidsveiligheidsrapporten.

Functie-eisen:

 • Relevante opleiding op HBO niveau danwel gelijkwaardig werk- en denkniveau
 • Aanvulling opleiding met functiegerichte cursus(sen) zoals auditcursus
 • Kennis en/of affiniteit met Kwaliteitszorg(systemen) en veiligheid
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Goede sociale vaardigheden.
 • Kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Spaans is een pré

Kerncompetenties:

 • Professionele Integriteit
 • Deskundigheid
 • Resultaatgericht

Functiegerelateerde competenties:

 • Communiceren
 • Resultaatgericht
 • Plannen en organiseren
 • Analyseren
 • Rapporteren
 • Coachen
 • Voortgangscontrole
 • Samenwerken
 • Klantgericht
 • Accuratesse
 • Discipline
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Bijzonderheden:

 • Het bekend zijn met de binnen de organisatie relevante geldende en van toepassing zijnde procedures en werkinstructies
 • De opgesomde taken zijn niet uitputtend. De functionaris behoort dan ook alle naar redelijkheid aan hem/haar opgedragen taken uit te voeren.

Geïnteresseerd?

Stuur uw curriculum vitae en motivatie brief naar hrm@wwr.jajo.com. Wij ontvangen graag je sollicitatie met een uitgebreid CV.