Human Resource Officier

Wie zijn wij?

Windward Roads B.V. is een allround aannemer in infrastructurele, civiele, constructie en waterbouwkundige werken. Wij maken deel uit van de Janssen de Jong Caribbean bedrijven op het bovenwinds eiland, St. Maarten. Wij zijn al jarenlang actief in de markt en hebben hierdoor een stabiele reputatie kunnen opbouwen.

Het bedrijf biedt een uitgebreid machinepark aan om elk soort project aan te kunnen. Het bedrijf is sinds 1986 uitgegroeid tot ruim 130 medewerkers en is actief op de eilanden: Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Anguilla.

Wij zoeken iemand die ons team komt versterken en zich voor een langere tijd op Sint Maarten wil vestigen. Het betreft een functie die niet voor een ieder is weggelegd. In het bijzonder het voorbereiden van projecten met de focus op tijd, kwaliteit en teamwork, in combinatie met de omstandigheden en omgangsvormen op het eiland zijn dan ook niet vergelijkbaar met Nederland.

 

Functienaam

HR Officer/Advisor

De HR Officer/Advisor De functie van HR-adviseur richt zich op het adviseren van het management van een organisatie op het punt van personeelszaken. Dit omvat alle facetten van personeelsmanagement, van werving en selectie tot beoordeling, promotie en ontslag. Zowel voor St. Maarten, Saba en St. Eustatius.

 Plaats in de organisatie

 • Legt verantwoording af aan Clusterdirectie
 • Geeft leiding aan de HR verlengstukken

Bevoegdheden

 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeuren en managers m.b.t. HR-aangelegenheden.
 • Overleggen met relevante externe instanties w.o. advocaten, sociale instanties, werving-/selectiebureaus etc.
 • Het onderhouden van interne contacten met directieleden en andere medewerkers.

Verantwoordelijkheden/ taken:

 • Volgt, signaleert en analyseert interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze ontwikkelingen naar consequenties en mogelijkheden voor de organisatie;
 • Vertaalt de goedgekeurde beleidsvoorstellen naar tactische en operationele HR beleidsplannen en is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering hiervan binnen de afdeling;
 • Toezien op juiste toepassing van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld sociale wetgeving, bedrijfsprocedures, arbeidsovereenkomsten en Wet verbetering poortwachter)’;
 • Stroomlijnen en up-to-date houden van de algemene arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de area;
 • Levert HR gerelateerde managementinformatie aan op basis van managementrapportages;
 • Periodieke verslaglegging m.b.t. planning en voortgang in zake HR;
 • Zorg voor de afdeling processen;
 • Werven en selecteren van personeel;
 • Afhandelen van ontslagzaken al dan niet i.o.m. eventuele adviseurs;
 • Vormgeven en professionaliseren van beleid op het gebied van talentmanagement, verzuim, training en opleiding;
 • Plannen en (administratief) afhandelen van sollicitatieprocessen;
 • Voeren van sollicitatiegesprekken;
 • Verzorgen van analyses ter verbetering van de interne organisatie;
 • (Doen) Bijhouden van en rapporteren uit het beschikbare personeelsregistratiesysteem;
 • Zorgdragen voor inrichting en beheer van (papieren) personeelsdossiers;
 • Up-to-date houden van informatie m.b.t. verzekeringen, wet- en regelgeving;
 • Trouble shooting personele problemen;
 • Opstellen van HR nieuwsletter;
 • Focus op HR-Marketing;
 • Ervoor zorgen en stimuleren voor een gezonde werkomgeving en de wellzijn-en geluk van de werknemers;
 • Ondersteunen en adviseren van de managers/afdelingshoofden m.b.t. HR aangelegenheden;
 • Onderhoudt nauwe contacten met managers/leidinggevenden om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de productiviteit van de medewerkers.
 • Back-up voor payroll administrateur

Functie-eisen:

 • Beschikt over een HBO werk- en denkniveau met minimaal een afgeronde HBO opleiding gericht op het HR vakgebied.
 • Aanvullende cursussen/opleidingen in het vakgebied
 • Capaciteiten op het terrein van management en organisatie
 • Inzicht in de basisprincipes van financiële verslaglegging
 • Analytisch en abstract denkvermogen
 • Goede beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift
 • Ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking
 • Sterke sociale en communicatieve vaardigheden t.b.v. het functioneren in een multiculturele organisatie
 • Tactvolle houding, luistervaardig, overtuigingskracht, en vermogen tot het overbruggen van tegenstellingen en gezagsuitoefening
 • Gevoel voor politieke, maatschappelijke en menselijke verhoudingen
 • Stressbestendig
 • Representatief
 • Klant- & Servicegerichte vaardigheden

 

Resultaten/ Contacten:

 • Zorgdragen voor effectieve en efficiënt afdeling processen
 • Zorgdragen voor accuraat en juiste informatie met key-personen delen
 • Een gemotiveerd en capabel team dat resultaten levert die nodig zijn voor de organisatie

 

 • Intern: Directieleden en andere medewerkers
 • Extern: verschillende instanties

Kerncompetenties:

 • Lef
 • Samenwerken
 • Oplossingsgericht
 • Ondernemend
 • Leergierig
 • Integriteit
 • Accuratesse
 • Netwerken
 • Flexibiliteit

Competenties op functieniveau:

 • Adviesvaardigheid
 • Analytische vaardigheden
 • Initiatief, proactief en innovatief
 • Leidinggevende vaardigheden
 • Onderhandelingsvaardigheid en overtuigingskracht
 • Resultaatgericht management, plannen en organiseren
 • Omgevingsbewustzijn
 • Aanpassingsvermogen
 • Stressbestendigheid
 • Schriftelijke en mondelinge communicatie vaardigheden
 • Coachen / begeleiden
 • Inzicht in moderne HR strategieën

Bijzonderheden:

 • Het bekend zijn met de binnen de organisatie relevante geldende en van toepassing zijnde procedures en werkinstructies
 • De opgesomde taken zijn niet uitputtend. De functionaris behoort dan ook alle naar redelijkheid aan haar opgedragen taken uit te voeren
 • De werknemer werkt conform het integriteitbeleid en gedragscode.

Wat bieden wij?

 • Een afwisselende functie.
 • Een functie om in te groeien middels de juiste begeleiding maar ook de mogelijkheid om opleidingen te volgen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, taalontwikkeling (Engels en Spaans) en diverse computerprogramma’s.
 • Een informele, open en collegiale werksfeer.
 • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?

Stuur uw curriculum vitae en motivatie brief naar hrm@wwr.jajo.com. Wij ontvangen graag je sollicitatie met een uitgebreid CV.